رسانه تصویری

مراسم افتتاحیه کارخانه جدیدالاحداث ایران ترانسفور ری در پرند

تصاویر افتتاحیه

نیم قرن خدمت و تجربه