1395 شنبه 5 تیر

ترانسفورماتورهای تک فاز


 • ترانسفورماتور تک فاز

  استفاده از ترانسفورماتورهای تکفاز، اقتصادی ترين گزينه برای شرکت های توزيع در مناطق با مصرف کم می باشد
  . با توجه به افزايش قيمت انرژی در کشور، استفاده از ترانسفورماتورهای تکفاز که دارای تلفات بی باری کمتری نسبت به ترانسفورماتورهای سه فاز هستند، سرمايه گذاری و هزينه های کمتری دربر دارد. بنابراين برای بارهای تکفاز کوچک، ترانسفورماتورهای تکفاز اقتصادی ترين گزينه می باشند.
  مشخصات کلی :
    فركانس نامي :                     50هرتز
    تعداد فازها :                          یک فاز
    نوع سيستم خنك كنندگي :     ONAN
    ظرفيت :                               از 5 تا 100 کیلو ولت آمپر
    رده ولتاژ :                             ≤36 کيلو ولت