اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت ایران ترانسفو ری

9 / 10
از 20 کاربر

 

از پذیرفته شدگان جهت مصاحبه حضوری دعوت بعمل خواهد آمد.

 

 برق

 برق-2

 تاسیسات

 جوشکاری

 خودرو

 ساخت و تولید

 ماشین ابزار

 مکانیک

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :