بازدید مدیریت محترم شرکت ایران ترانسفو

10 / 10
از 1 کاربر

 

                                                                                                                                                                           

 روز شنبه مورخ 97/07/14 جنای آقای دکتر ظهیری مدیر عامل محترم گروه صنعتی ایران ترانسفو به اتفاق جناب آقای مهندس هوشیار عضو هیئت مدیره و مسئولین از شرکت ایران ترانسفو ری بازدید بعمل آوردند. در این دیدار که با حضور آقای دکتر مردانی مدیر عامل شرکت ایران ترانسفو ری و جمعی از مدیران شرکت صورت گرفت, جناب آقای دکتر مردانی ضمن خوش آمد به مدیر عامل محترم ایران ترانسفو به همراه هیات مذکور از نزدیک ازخط تولید و مراحل ساخت ترانسفورماتور توزیع و همچنین از تجهیزات و تاسیسات طرح تولید ترانس های فوق توزیع شرکت بازدید و جناب آقای دکتر ظهیـری را از نزدیک در جریان چگونگی پیشرفت این طرح قرار دادند.

پس از بازدید از خط تولید متعاقبآ جلسه ای با حضور مدیران و کارکنان در دفتر مدیریت تشکیل و مشکلات و موانع موجود در طرح های فوق الذکر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

                 

                                 

                                 

                                 

                                

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

                              

 

                                                                                                                               

                                                                                                

                                                                   

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

                      

                             

 

 

                                                             

 

                                                        

                                                         

                                                           

                                                               

                                                                

                                                                      

                                           

                                         

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :