بازدید نمایندگان شرکت فرابورس ایران

10 / 10
از 1 کاربر

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران ترانسفو ری:

پیرو بازدید نمایندگان شرکت فرابورس ایران و مدیر برگزاری مجامع گروه صنعتی ایران ترانسفو و جلسه برگزار شده با حضور مدیریت محترم عامل شرکت و مدیران مربوطه مقرر گردید،فرایند عرضه سهام شرکت ایران ترانسفو ری و پذیرش آن در شرکت فرابورس ایران انجام پذیرد.


 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :