ثبت رکورد افزایش 91.6 درصدی تولید و بهره وری در شش ماهه اول سال مالی 1399

9 / 10
از 63 کاربر

 

در راستای تحقق شعار  "جهش تولید" سال 1399 مقام معظم رهبری و همچنین چشم انداز شرکت , طی شش ماهه اول سال مالی1399,در شرکت ایران ترانسفو ری , تعداد 5935 دستگاه انواع ترانسفورماتور با قدرت تجمیعی 1176.5 مگاولت آمپر تولید شد. این مقدار در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 59.4% از لحاظ تعدادی و 91.6% از نظر قدرت تجمیعی رشد نشان می دهد. گفتنی است با توجه به رشد صورت گرفته , شاخص بهره وری (HTP) به میزان 12% از نظر تعدادی و 26.9% از لحاظ قدرت تجمیعی تولید شده بهبودیافته که موجب گردید برگ زرین دیگری بر کارنامه پرافتخار تلاش مضاعف همکاران افزوده شود. 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :