گامی دیگر در جهت هوشمندسازی ترانسفورماتورهای توزیع

10 / 10
از 1 کاربر

 

                                                                                                                               مشخصات سیستم هشدار سرقت ترانسفورماتور

 

                                                                                                                                         

                                                

 

                                                                                                                                       

                              

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                         مشخصات سیستم مانیتورینگ ترانسفورماتور

                                                 

 

                                                   

 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                               

                                                                                                              

                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                         

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :