گواهینامه بین المللی پنج ستاره كیفیت

10 / 10
از 1 کاربر

گواهینامه بین المللی پنج ستاره كیفیت

این گواهینامه از موسسه بین المللی (B.I.D) ، با دریافت جایزه ویژه به رسمیت شناخته شدن توسط سازمان های جهانی كسب و كار بدست آمده است.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :