عضویت سندیکای صنعت برق ایران

10 / 10
از 1 کاربر

عضویت سندیکای صنعت برق ایران

این سندیكا یك نهاد صنفی، در راستای دفاع از منافع مشروع اعضا و افزایش اثر بخشی سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت برق ایران می باشد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :