ISO 9001:2008

10 / 10
از 1 کاربر

ISO 9001:2008

این سیستم به عنوان ابزاری جهت حصول اطمینان از انطباق محصول با نیازمندیهای تعیین شده و جلب رضایت مشتریان در شرکت برقرار می باشد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :