گواهینامه رتبه سیمین

10 / 10
از 1 کاربر

گواهینامه رتبه سیمین

ایران ترانسفو ری در طرح ملی رتبه بندی كارت های بازرگانی، توسط سازمان مدیریت صنعتی ایران موفق به دریافت گواهینامه رتبه سیمین گردید.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :