پیام مدیرعامل

9 / 10
از 2 کاربر

خداوند متعال را سپاسگزارم كه یك بار دیگر به بنده عنایت فرموده و فرصت خدمتگزاری در گروه معظم ایران ترانسفو را برایم فراهم آورده تا در كنار همكاران گرامی و یاران قدیمی و تولید كنندگان زحمتكش شركت ایران ترانسفو ری باشم.

اطمینان دارم با یاری ایزد منان و با هم فكری و همكاری شما عزیزان بیش از پیش موجبات پیشرفت و توسعه اهداف تعالی شركت ایران ترانسفو ری به عنوان اولین سازنده ترانسفورماتور در ایران كه (همانا بقادر سر آمدی است) را فراهم خواهیم آورد. 

ایمان دارم كه با تكیه بر دانش و تجربیات ارزنده نیروی انسانی كار آمد موجود و با ایجاد همدلی و نگرش تغییر علاوه بر افزایش میزان تولید به منظور پاسخ به نیاز بازار داخل كشور و توسعه صادرات، واحد نمونه كیفیت را خلق می نماییم. 

در این راستا رویكرد مشتری مداری و افزایش جلب رضایت مشتریان را رمز موفقیت خود دانسته و همواره تلاش داریم با آموزش مستمر بهبود را در تمامی رده های سازمانی سرلوحه كار قرار دهیم. 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :