نحوه همکاری

9 / 10
از 3 کاربر

هدف از انجام مصاحبه استخدامی ، سنجش داوطلب برای تصدی شغل و جایگاه سازمانی مورد نظر و تناسب مصاحبه شونده با شرایط تعریف شده برای تصدی آن شغل و جایگاه سازمانی می باشد. 
تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز شرکت براساس استراتژیها و طرح های تولیدی توسعه شرکت به منظور تحقق اهداف زیر انجام می پذیرد :

  1. پرورش نیروی انسانی برای مشاغل کارشناسی و مدیریتی شرکت
  2. پرورش نیروی انسانی با مهارتهای روز دنیا برای مشاغل کارگاهی
  3.  توسعه و پرورش روحیه مربی گری و سازندگی نیروی انسانی در کلیه سازمان
  4. فراهم نمودن فرصت های برابر برای جذب و استخدام کلیه متقاضیان دارای شرایط استخدام
  5. بهبود مستمر فرآیندهای تأمین نیروی انسانی

چگونگی جذب نیرو از خارج سازمان

در صورتی که تأمین نیرو از منابع خارج از گروه ایران ترانسفو صورت پذیرد متناسب با نوع نیاز و کیفیت نیروی انسانی از یک یا چند روش زیر اقدام می گردد :

  1. استعلام از اداره اشتغال و مراکز کاریابی خصوصی
  2. انتشار آگهی در رسانه های محلی و منطقه ای
  3. انتشار آگهی در رسانه های سراسری (اطلاعات ، همشهری)
  4. مکاتبه با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بر اساس مقطع و رشته تحصیلی مورد نیاز
  5. علام نیاز به نیرو انسانی و شرایط استخدامی شرکت در سایتهای شرکت

جذب نیروی انسانی در شرکت ایران ترانسفو ری

فرآیند جذب نیروی انسانی در شرکت ایران ترانسفو ری در دو بخش ستادی و تولیدی و در سطوح دیپلم و فوق دیپلم و کارشناس و بالاتر صورت می پذیرد.

 
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :