آزمایشگاه شیمی و مواد

10 / 10
از 1 کاربر

این آزمایشگاه انطباق مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت ترانسفورماتور را از سایت پیمانکاران داخلی و خارجی تامین کننده مواد اولیه ، نمونه برداری و انجام تستهای آزمایشگاهی و عملی قبل از ورود به خط تولید و ردیابی مواد اولیه مصرفی در طول فرایند تولید را با بهره گیری از استانداردهای بین المللی (IEC,IEEE,…) استاندارد ملی معتبر (DIN,ASTM,…)و استانداردهاودستورالعملهای داخلی مورد ارزیابی و کنترل قرار میدهد.

در این آزمایشگاه از همکاری نیروهای مجرب برخوردار از تحصیلات دانشگاهی مرتبط در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی استفاده بعمل می آید . ضمناً در حوزه ارائه خدمات به مشتریان و بهره برداران تستهای آزمایشگاهی بر روی نمونه مواد اولیه ارائه شده از طریق مشتریان به شرح ذیل انجام میپذیرد:

خدمات آزمایشگاهی

  1. تست روغن ترانسفورماتور
  2. اندازه گیری سختی فلزات
  3. اندازه گیری ضریب هدایت الکتریکی اقلام مسی و برنجی
  4. اندازه گیری استحکام کششی فلزات
  5. تست کامل نمونه سیم مسی لاکی
  6. تستهای مربوط به سایر مواد اولیه
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :