کنترل حین تولید

3 / 10
از 1 کاربر

کنترل حین تولید

واحد بازرسي حين توليد مسئول كنترل کيفيت قطعات نيمه ساخته حين توليد و فرآيندهاي توليدي مي باشد، همچنين اين واحد مسئول بازرسي و كنترل كيفيت نهايي محصول قبل از ارسال به مشتري مي باشد.

واحد کنترل حین تولید مبتنی بر QUALITY CONTROL PLAN مطابق با دستورالعملهای کنترلی اقدام به پایش فرآیندهای تولیدی می نماید. این واحد متشکل از بخش های کنترل مونتاژ، کنترل مخزنسازی و کنترل رنگ می باشد .

بر اساس طرح جامع کنترل کیفیت سازمان اپراتورهای کنترلی واجد شرایط که از نظر تجربه و آموزشهای فنی و عملی بر روند انجام کلیه فرایندها مسلط می باشند در ایستگاههای تولیدی حضور داشته و همزمان با انجام فعالیتهای تولیدی انطباق فرایندها و نیم ساخته های تولیدی را از نظر مطابقت با نقشه ها و مدارک فنی ،دستورالعمل ها و رویه های استخراج شده از استانداردها و دانش فنی محصول، کنترل مینمایند تا اطمینان از رعایت الزامات محصول در کلیه ی مراحل فرآیند برآورده گردد .

برخی از نقاط کنترلی اصلی عبارتند از :

     1- مخزن ترانسفورماتور
     2- انطباق تجهيزات
     3- تغيير شكل تحت فشار مخزن
     4- آزمون نشتي روغن
     5-  تست ظاهري (VT)
     6 تست با مايعات نافذ (PT)
     7-  آماده سازي سطح و پوشش دهي
     8- برش هسته و هسته چيني
     9-  مونتاژ بوبين‌ها
    10-  بوبين پيچي و تكميل بوبين
    11-  خشك سازي اكتيوپارت
    12-  مقاومت عايقي

همچنین از گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه و سه ماهه ی ایستگاههای کنترلی جهت طراحی و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت بهبود مستمر استفاده می گردد.

 

 

 

 ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :