آزمایشگاه برق فشار قوی

10 / 10
از 1 کاربر

تستهای الکتریکی محصول نهایی علاوه بر برآورده نمودن الزامات و معیارهای پذیرش استاندارد به عنوان بخشی از برنامه داخلی هر تولیدکننده ترانسفورماتور محسوب میگردد که در راستای تضمین کیفیت محصول با سازمانهای مرکزی برق هر کشور مورد توافق قرار میگیرد.

تستهای روتین

به منظور حصول اطمینان از کیفیت محصول نهایی بر روی کلیه ترانسفورماتورهای تولید شده به شرح ذیل آزمونهای الکتریکی روتین مطابق استاندارد IEC 60076(VDE 0532)انجام می پذیرد

  1. اندازه گیری خطای نسبت تبدیل و کنترل گروه برداری .
  2. اندازه گیری مقامت اهمی سیم پیچی فشار قوی و ضعیف
  3. اندازه گیری تلفات و درصد جریان بی باری
  4. اندازه گیری تلفات بار و امپدانس درصد
  5. تست عایق بندی با منبع مجزا (AC)
  6. تست عایقبندی فرکانس دوبل

تستهای نوعی

ضمناً در صورت تغییر طراحی و نیز مطابق برنامه زمانی مورد توافق با شرکت توانیر تستهای نوعی مطابق با استاندارد فوق الذکر انجام میپذیرد.

  1. تست عایق بندی موج ضربه(ایمپالس)
  2. تست جهش حرارتی(گرما)
  3. اندازه گیری سطح صدا(نویز)

تستهای ویژه

در صورت درخواست مشتریان و بر حسب توافق بعمل آمده حین عقد قرارداد تستهای ویژه نیز به صورت موردی در آزمایشگاه برق این شرکت قابل انجام خواهد بود.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :