روغنی توزیع KV 20-0.4 با تلفات کاهش یافته

3 / 10
از 6 کاربر

محصول جدید شرکت ایران ترانسفو ری که با عنوان "ترانسفورماتور کم تلفات" شناخته شده است بر اساس آخرین نسخه "دستور العمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های ترانسفورماتورهای روغنی توزیع 20 کیلو ولت" شرکت توانیر ارائه گردیده است که دارای سه تغییر عمده نسبت به محصول فعلی می باشد که عبارتند از :

 1. کاهش به طور متوسط 20 درصد تلفات بی باری و تلفات بار
 2. استفاده از روغن جدید بر اساس آخرین نسخه استاندارد IEC 60296
 3. افزایش دمای محیط نصب از 40 درجه سانتیگراد به 45 درجه سانتیگراد در محصول جدید

مزایای محصولات کم تلفات

 1. کاهش تلفات، افزایش راندمان
 2. افزایش طول عمر ترانسفورماتور
 3. کاهش تلفات شبکه های بالادستی
 4. کاهش تقاضای توان الکتریکی
 5. بازگشت سرمایه بین 18 تا 24 ماه

مشخصـات کلـی

 1. فرکانس نامی ، 50هرتز
 2. مطابق استاندارد IEC 60076
 3. دارای منبع انبساط روغن .
 4. جهت خنـک کردن از گردش طبیعی روغن معدنی مطابق استانداردIEC60296 استفاده می شود.
 5. مناسب برای نصب در فضای بسته یا فضای باز .
 6. تا قـدرت 630kVA روی تیـر و بیش از قـدرت 630kVA روی زمیـن نصب می شود .
 7. ولتاژ اولیه نامی 20kV ، ولتاژ ثانویه نامی 400V (در حالت بی باری).
 8. گـروه اتصال بـرداری: برای قـدرت های Yzn 5: 25kVA to 200kVA و برای قـدرت های Dyn 5 : 250kVA to 2000kVA .
 9. افزایش دمای ماکزیمم روغن 55 درجه سانتیگراد و افزایش دمای متوسط سیم پیچی 60 درجه سانتیگراد است .
 10. تلرانس تلفات و امپدانس اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC 60076 می باشد .
 11. فام رنگ ترانسفورماتورها RAL7038 می باشد .
 12. حداکثردرجه حرارت محیط 45 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است.
 13. ارتفاع محل نصب از سطح دریا مطابق استاندارد IEC 60076 ، 1000 متر منظور شده است.
 14. تلفات بار مطابق گروه A استاندارد DIN 42500 / دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های توانیر.
 15. تلفات بی باری مطابق گروه B´ استاندارد DIN 42500 / دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های توانیر.
 16. سطح آلودگی محیط: متوسط با فاصله خزشی 20 میلی متر بر کیلو ولت

تجهیـزات اصلـی

 1. کلید تنظیم ولتاژ سه حالته برای قدرت های 250 to 2000kVA با رنج تغییرات 4% ± و برای قدرت های 250 to 2000kVA با رنج تغییرات 2.5% * 2 ± ؛
 2. مقره فشار ضعیف و مقره فشار قوی ؛
 3. منبع انبساط و درجه روغن نما ؛
 4. ترمومتر دو کنتاکت برای قدرتهای 630 کیلو ولت آمپر به بالا (محل نصب از قدرت 200 کیلو ولت آمپر به بالا پیش بینی می گردد.) ؛
 5. رله بوخهلتس برای قدرتهای 1000 کیلو ولت آمپر به بالا (محل نصب از قدرت 315 کیلو ولت آمپر به بالا پیش بینی می گردد.) ؛
 6. رطوبت گیر؛
 7. شیر برای تخلیه و نمونه برداری روغن ؛
 8. چرخ های دو جهتی برای قدرت های 400kVA to 2000kVA ؛
 9. تابلو مشخصات ؛
 10. در حال حاضر سطح تلفات ترانسفورماتورهای جدید مطابق با سطح ’A-B "دستور العمل تعیینالزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های ترانسفورماتورهای روفنی توزیع 20 کیلو ولت" می باشد که در جدول زیر قابل مشاهده است. لازم به ذکر است در صورت درخواست مشتری ، هر یک از سطوح تلفات ارائه شده در جدول ذیل به صورت سفارشی قابل تولید می باشد.

  ترانسفورماتور کم تلفات

   

  جهت نمایش در سایز بزرگ کلیک نمایید
  جهت نمایش در سایز بزرگ کلیک نمایید
  جهت نمایش در سایز بزرگ کلیک نمایید
  جهت نمایش در سایز بزرگ کلیک نمایید Low Loss A-B' 160 kVA

   

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :