روغنی توزیعKV 33-0.4

10 / 10
از 1 کاربر

ترانسفورماتورهای توزیع سه فاز ، از 25kVA to 1600kVA و 33-0.4 KV

مشخصـات کلـی

 1. فرکانس نامی ، 50هرتز .
 2. مطابق استاندارد IEC 60076 .
 3. دارای منبع انبساط روغن .
 4. جهت خنـک کردن از گردش طبیعی روغن معدنی مطابق استاندارد IEC60296 استفاده می شود.
 5. مناسب برای نصب در فضای بسته یا فضای باز .
 6. تا قـدرت 630kVA روی تیـر و بیش از قـدرت 630kVA روی زمیـن نصب می شود .
 7. ولتاژ اولیه نامی 33kV ، ولتاژ ثانویه نامی 400V (در حالت بی باری) .
 8. گـروه اتصال بـرداری: برای قـدرت های Yzn 5: 25kVA to 200kVA و برای قـدرت های Dyn 1: 250kVa - 1600kVA .
 9. افزایش دمای ماکزیمم روغن 60 درجه سانتیگراد و افزایش دمای متوسط سیم پیچی 65 درجه سانتیگراد است .
 10. تلرانس تلفات و امپدانس اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC 60076 می باشد (تلرانس مقادیر اندازه گیری در آزمایشگاه برق مطابق استاندارد IEC 60076 می باشد) .
 11. نوع رنگ ترانسفورماتورها RAL7038 می باشد .

تجهیـزات اصلـی

 1. کلید تنظیم ولتاژ پنج حالته برای قدرت های 25 to 1600kVA با رنج تغییرات 2.5% * 2 ± ؛
 2. مقره فشار ضعیف و مقره فشار قوی ؛
 3. منبع انبساط و درجه روغن نما ؛
 4. ترمومتر دو کنتاکت (بنا به سفارش مشتری) ؛
 5. رله بوخهلتس (بنا به سفارش مشتری) ؛
 6. رطوبت گیر؛
 7. شیر برای تخلیه و نمونه برداری روغن ؛
 8. چرخ های دو جهتی برای قدرت های 400kVA to 1600kVA
 9. تابلو مشخصات

مشخصات فنی لازم جهت سفارش

 1. توان نامی
 2. نصب زمینی/ هوایی- فضای آزاد/ فضای بسته
 3. ولتاژ نامی سمت ورودی
 4. تغییرات کلید تنظیم ولتاژ
 5. ولتاژ نامی سمت خروجی در بی باری
 6. گروه اتصال برداری
 7. فرکانس نامی
 8. امپدانس اتصال کوتاه
 9. دمای محیط(حداقل-حداکثر)
 10. ارتفاع محل نصب از سطح دریا
 11. نوع ترانسفورماتور: با منبع انبساط/ هرمتیک با بدنه کنگره ای/ هرمتیک با قشر گاز و بدنه صلب
 12. مشخصات تجهیزات و متعلقات ویژه
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :