ترانسفورماتور ویژه

10 / 10
از 1 کاربر

آن دسته ترانسفورماتورها که بر حسب مشخصات درخواستی مشتری طراحی و تولید می گردند. حداقل مشخصات فنی لازم جهت سفارش ترانسفورماتورهای روغنی که می باید توسط مشتری برای سازنده مشخص گردد شامل مواد زیر است:

مشخصـات کلـی

 1. توان نامی : بر حسب کیلو ولت آمپر
 2. نوع نصب: زمینی/ هوایی – فضاد آزاد / فضای بسته
 3. نوع ترانسفورماتور : با منبع انبساط (کنسرواتوری)/ هرمتیک با بدنه کنگره ای/ هرمتیک با قشر گاز و بدنه صلب
 4. ولتاژ نامی ورودی: بر حسب کیلو ولت
 5. ولتاژ نامی خروجی: بر حسب کیلو ولت
 6. نوع و درصد تغییرات کلید تنظیم ولتاژ
 7. گروه اتصال برداری
 8. فرکانس نامی :بر حسب هرتز
 9. امپدانس اتصال کوتاه : بر حسب درصد
 10. حداکثر و حداقل دمای محیط نصب : بر حسب درجه سانتی گراد
 11. میانگین دمای روزانه،ماهانه و سالانه بر اساس گزارش های سازمان هواشناسی منطقه
 12. ارتفاع محل نصب از سطح دریا : بر حسب متر
 13. تجهیزات جانبی : ترمومتر روغن ،رله بوخهلتس،روغن نما ،رله فشار روغن و....
 14. جریان نقطه ستاره ساز و مدت زمان مجاز برای عبور آن : درمورد ترانسفورماتورهای زمین
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :