پارامتر کیفیت

10 / 10
از 1 کاربر

علاوه بر موارد فوق الذکر عملکرد سیستم کیفیت سازمان بواسطه هدفگذاری های کیفیتی در خصوص معایب الکتریکی، مکانیکی ، وضعیت ظاهری و نشتی روغن از طریق مدیریت سازمان در حوزه های ذیل مورد ارزیابی قرار میگیرد:

تامین مواد اولیه و ارزیابی تامین کنندگان

تامین مواد اولیه و ارزیابی تامین کنندگان در راستای کنترل مواد خام ورودی و جلوگیری از ورود محصول بی کیفیت به سیستم تولید

کنترل میزان برگشتی مواد اولیه

کنترل میزان برگشتی مواد اولیه به جهت انتخاب مناسب تامین کنندگان و ارزیابی دقیق تولید کنند گان مواد خام.

کنترل نیم ساخته ها و محصولات نهایی

کنترل نیم ساخته ها و محصولات نهایی به جهت بالا بردن کیفیت محصولات و افزایش قدرت رقابت از جمله موارد مد نظر ماست.

برگشتی ترانسفورماتورهای تحویلی به مشتریان.

برگشتی ترانسفورماتورهای تحویلی به مشتریان در دوره گارانتی و پس از آن. به جهت افزایش و ارتقا رضایت مندی مشتریان

علاوه بر موارد فوق الذکر عملکرد سیستم کیفیت سازمان بواسطه هدفگذاری های کیفیتی در خصوص معایب الکتریکی، مکانیکی ، وضعیت ظاهری و نشتی روغن از طریق مدیریت سازمان در حوزه های ذیل مورد ارزیابی قرار میگیرد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :