گواهینامه ها

گواهی کیفیت محصول از شرکت توانیر

گواهی "کیفیت محصول" از شرکت توانیر

شركت ایران ترانسفو ری استانداردهای تولید محصولات خود مطابق با استاندارد IEC 60076 و با توجه به استقرار QC plan و انجام آزمون ها را احراز نموده است.

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

ایران ترانسفو ری مجوز استفاده از علامت استاندارد ایران برای محصولات خود با نام تجاری تصویر به ثبت رسیده با رعایت استاندارد ملی شماره 1-2620 را دارا می باشد.

واحد تولیدی صادراتی نمونه کشور

واحد تولیدی صادراتی نمونه کشور

شرکت سهامی عام ایران ترانسفو ری اولین طراح و تولید کننده ترانسفورماتور توزیع در ایران ،افتخار انتخاب بعنوان واحد تولیدی - صادراتی نمونه سال را در کارنامه خود دارد.

گواهینامه رتبه سیمین

گواهینامه رتبه سیمین

ایران ترانسفو ری در طرح ملی رتبه بندی كارت های بازرگانی، توسط سازمان مدیریت صنعتی ایران موفق به دریافت گواهینامه رتبه سیمین گردید.

عضویت سندیکای صنعت برق ایران

عضویت سندیکای صنعت برق ایران

این سندیكا یك نهاد صنفی، در راستای دفاع از منافع مشروع اعضا و افزایش اثر بخشی سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت برق ایران می باشد.

عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایران

عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایران

هدف از عضویت در این انجمن، ارتقاء دانش مدیریت در زمینه گسترش و پیشبرد فرهنگ كیفیت و روش های تحقق آن در صنعت و خدمات كشور می باشد.

گواهینامه بین المللی پنج ستاره كیفیت

گواهینامه بین المللی پنج ستاره كیفیت

این گواهینامه از موسسه بین المللی (B.I.D) ، با دریافت جایزه ویژه به رسمیت شناخته شدن توسط سازمان های جهانی كسب و كار بدست آمده است.

ISO 9001:2000

ISO 9001:2008

این سیستم به عنوان ابزاری جهت حصول اطمینان از انطباق محصول با نیازمندیهای تعیین شده و جلب رضایت مشتریان در شرکت برقرار می باشد.