فرم استخدام

اندیشمند گرامی ؛

شرکت ایران ترانسفو ری افتخار دارد که همواره در جهت اجرای پروژه های خود در صنعت برق ، جذب،پرورش و نگهداری نیروهای متخصص، توانمند و شایسته را با بهره گیری از روشهایی مبتنی بر الگوی شایستگی مد نظر قرار داده و گامهای اساسی در راستای حفظ و توسعه منابع انسانی بردارد. ضمن عرض خیر مقدم و سپاس از حضور در بخش استخدام سایت این شرکت، لطفا مشخصات و سوابق حرفه ای ، تحصیلی و علمی خود را بطور کامل مطابق با اطلاعات خواسته شده در فرم زیر تکمیل نمائید.

پرکردن اطلاعات شخصی

ثبت و مرحله بعد

پرکردن اطلاعات تحصیلی

مقطع گروه رشته دانشگاه نوع
حذف
اضافه کن ثبت و مرحله بعد

دوره های آموزشی

عنوان دوره نام موسسه جمع ساعت
حذف
اضافه کن ثبت و مرحله بعد

زبانهای خارجی

زبان خارجی مکالمه ترجمه خواندن
حذف
اضافه کن ثبت و مرحله بعد

سوابق کاری

شرکت شغل فعالیت
حذف
اضافه کن ثبت