نحوه خرید ترانسفورماتور

ترانسفورماتورهای توزیع شرکت ایران ترانسفو ری در دو بخش :

  1. ترانسفورماتورهای نرمال (انباری) براساس مشخصات فنی مورد نظر مشتری در صورت موجودی انبار در کوتاه ترین زمان، قابل تحویل می باشد.
  2. ترانسفورماتورهای ویژه که براساس تکمیل نمودن فرمهای مربوطه توسط مشتری با زمانبندی مورد توافق مشتری طراحی ، تولید و تحویل می گردد

فروش ترانسفورماتورهای نرمال

این دسته از ترانسفورماتورها با مشخصات فنی که تعریف آنها در بخش محصولات آمده است از طریق نمایندگیهای مجاز شرکت بازرگانی ایران ترانسفو در مراکز استان ها به فروش می رسد.

فروش ترانسفورماتورهای ویژه

این گروه از ترانسفورماتورها توسط شرکت بازرگانی ایران ترانسفو ثبت سفارش شده و به فروش می رسند به نحوی که پس از تکمیل فرم مشخصات ترانسفورماتورهای ویژه (Data Sheet)و فرم مشخصات فنی مورد نظر مشتری و ارسال آن به شرکت بازرگانی ایران ترانسفو سفارش مورد نظر ثبت و پس از بررسی فنی توسط متخصصین شرکت پیشنهاد فنی و مالی به مشتری ارایه می گردد که پس از توافق طرفین منجر به عقد قرارداد سفارش قطعی ساخت خواهد شد.

مراحل خرید ترانسفورماتورها

مراحل خرید هر دسته از ترانسفورماتورها به طور کامل بیان گردیده است:

  1. مراجعه به نمایندگی های مجاز شرکت بازرگانی ایران ترانسفو که از طریق وبسایت ایران ترانسفو ری یا جهت مشاهده کاملتر نمایندگی ها از طریق وبسایت شرکت بازرگانی ایران ترانسفو قابل دسترسی می باشد.
  2. مراجعه مستقیم به شرکت بازرگانی ایران ترانسفو، واحد فروش ترانسفورماتورهای نرمال
  1. مراجعه مستقیم به شرکت بازرگانی ایران ترانسفو، واحد فروش ترانسفورماتورهای ویژه و تکمیل فرم مشخصات فنی ترانسفورماتور درخواستی