نمایندگی ها

نام شهرنام شرکتفکس
آذربایجان شرقی شرکت آترین ترانس معروف ۰۴۱-۳۴۲۱۹۳۰۸ 38.0375 46.1471
آذربایجان شرقی شرکت معروف صنعت آذربایجان شرقی ۰۴۱-۳۳۲۷۱۰۶۱ 38.0506 46.364
آذربايجان غربي شركت تعاوني چند منظوره عام ۰۴۴-۳۲۲۳۸۳۴۸ 37.5484 45.0655
البرز توان سازان جوان ۰۲۶-۳۴۲۰۸۱۳۵ 35.844 50.9649
اردبیل شركت پويش راه دلتا ۰۴۵-۳۳۳۳۴۱۷۰ 38.2747 48.3009
اردبيل شركت رهجويان صنعت كوشا ۰۴۵-۳۳۳۳۷۶۸۹ 38.2356 48.2847
اصفهان شركت تسكاب ۰۳۱-۳۶۲۰۴۴۶۹ 32.6414 51.6664
اصفهان اسپادان تجهيز نيرو ترانس ۰۳۱-۳۶۶۹۳۷۱۶ 32.6205 51.6647
اصفهان نیروهادی قراوول ۰۳۱-۴۵۸۳۸۳۲۲ 32.7348 51.7564
اصفهان توانمند برق اصفهان ۰۳۱-۳۲۷۴۸۰۷۸-۹ 32.653 51.7176
بوشهر شركت آذرخش بوشهر ۰۷۷-۳۳۳۳۳۴۰۶-۷ 29.021 51.2528
بوشهر لیان توحید ۰۷۷-۳۳۵۵۳۴۸۹ 29.021 51.2528
تهران شركت نيرو سرمايه ۰۲۱-۸۸۷۴۵۸۹۹ 28.9545 50.8283
تهران همیاران ترانسفو ۰۲۱-۸۸۳۴۸۱۹۸ 35.705739 51.425337
تهران شركت ترانس پست پارس  ۰۲۱-۸۸۶۰۶۲۹۱ 35.7562 51.1561
تهران سایناپارس ۰۲۱-۸۸۳۴۷۶۹۶ 35.702 51.4165
تهران فن آوران پویا صنعت وفا ۰۲۱-۶۶۵۵۰۲۶۰ 35.7043 51.3461
تهران ترانسفورماتور صنعت البرز 35.7155 51.3554
چهارمحال و بختياري شركت تابلو توليدي فارس ۰۳۸-۳۳۳۳۳۱۷۶ 32.3149 50.8885
خراسان رضوی شركت فني مهندسی برق قدرت نعیم ۰۵۱-۳۸۵۱۵۵۵۱ 36.2855 59.6025
خراسان رضوی  توسعه برق مهام ۰۵۱-۳۶۱۴۴۰۶۵ 36.3292 59.5262
خراسان جنوبي (بيرجند) شركت انتهاي قدرت ۰۵۶-۳۲۲۱۳۷۴۰ 32.8738 59.212
خراسان (نيشابور) شركت برق رساني ترانسفوي خيام نیشابور ۰۵۱-۴۲۶۲۳۹۹۳ 36.2384 58.8167
خوزستان شركت نوسازي كاران خوزستان ۰۶۱-۳۴۴۲۷۹۰۱ 31.2684 48.7877
خوزستان شركت تحكيم خوزستان ۰۶۱-۴۲۲۵۲۲۷۷ 32.3778 48.4039
خوزستان شركت نيرو تبادل ۰۶۱-۵۲۳۳۶۹۶۹ 30.5689 49.1857
خوزستان شرکت افق ترانس خوزستان ۰۶۱-۴۳۵۳۴۰۴۱ 31.2743 49.607
خوزستان شرکت توسعه راه و ساختمان نظری ۰۶۱-۴۲۲۴۹۷۴۹ 31.3458 48.724
زنجان شركت سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق زنجان وقزوين ۰۲۴-۳۳۴۶۹۶۳۷ 36.6907 48.4951
زنجان پیمان نیروی باربد ۰۲۴-۳۳۵۶۸۵۰۰ 36.682 48.4868
سمنان آذین پیام قومس ۰۲۳-۳۳۳۴۳۲۰۸ 36.25 54.6153
سيستان وبلوچستان شركت خوش ییلاق شاندیز ۰۵۱-۳۶۰۷۴۵۴۹ 36.3324 59.5456
فارس شركت فارس تكاب ۰۷۱-۳۲۳۵۳۳۲۱ 29.6157 52.5175
فارس نیرو آفرینان تکاب برق ۰۷۱-۳۸۲۳۹۲۲۴ 29.6038 52.4764
فارس توان آرا ۰۷۱-۳۸۳۳۱۷۱۳ 29.608 52.4753
قزوين شركت سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق زنجان وقزوين ۰۲۸-۳۳۲۴۶۹۴۴ 36.2873 50.0041
قزوین شرکت سماوات تابان قزوین ۰۲۸-۳۳۲۴۸۶۲۷ 36.2792 50.0104
كرمانشاه شركت پیمان غرب  ۰۸۳-۳۸۲۳۲۷۵۷ 34.3351 47.0821
کرمانشاه مبدل نیرو کرد ۰۸۳-۳۷۲۸۰۱۱۶ 34.316 47.0661
كرمان شركت فني مهندسي فرازخاتم كرمان ۰۳۴-۳۲۴۵۳۳۵۱ 30.287 57.0525
كرمان ( رفسنجان ) شركت تعاوني توزيع نيروي برق راهيان رفسنجان ۰۳۴-۳۴۲۵۰۲۵۱ 30.4125 55.9902
كرمان شركت شایان نیرو جنوب شرق ۰۳۴-۳۲۵۳۱۶۱۴-۶ 30.2756 57.062
كرمان ( سيرجان ) شركت تعاوني توزيع نيروي برق ۱۲ جنو بشرق ۰۳۴-۴۲۲۶۴۵۴۳ 29.4439 55.678
کرمان مکانیزاسیون جلگه ۰۳۴-۳۲۴۵۱۳۷۳ 30.3019 57.0398
كهگيلويه وبويراحمد شركت دنا سي سخت ۰۷۴-۳۳۲۲۵۳۳۰ 30.6608 51.6035
کردستان(سنندج) شرکت برق و الکترونيک آرام فرد ۰۸۷-۳۳۲۸۷۹۷۴ 35.2683 46.9945
کردستان (سنندج) موسسه تامین آتیه کارکنان صنعت آب و برق کردستان ۰۸۷-۳۳۶۶۴۷۹۰ 35.2968 46.9985
گلستان شركت مهندسي فجريمين ۰۱۷-۳۲۲۲۳۳۰۳ 36.8417 54.4328
گلستان بهناد صنعت گلستان ۰۱۷-۳۲۲۲۰۴۲۱ 36.8503 54.481
گيلان شركت اشكيك سازه شمال ۰۱۳-۳۴۴۲۶۴۲۱ 37.1618 49.6152
گیلان نیرو رسان رخش تابان  ۰۱۳-۳۳۶۱۳۲۳۷ 37.2498 49.6124
لرستان شركت فني مهندسي تابا نيرو باختر ۰۶۶-۳۳۳۳۳۸۶۶ 33.4795 48.3584
مازندران شركت برق آراي شمال ۰۱۱-۳۳۲۵۶۱۰۵ 36.5773 53.061
مازندران شرکت پرتو مقره ۰۱۱-۳۲۲۵۱۲۲۵ 36.5346 52.6484
مازندران کالا تجهیز پویا ۰۱۱-۳۳۲۱۹۳۳۹ 36.5832 53.0623
مركزي رعد ترانس اراك ۰۸۶-۳۲۲۲۱۹۶۹ 34.0896 49.6973
هرمزگان نیرو آفرینان تکاب برق ۰۷۱-۳۸۲۳۹۲۲۴ 29.6084 52.5155
هرمزگان بازرگانی محمد صادق وجدانی ۰۷۶-۳۲۲۳۴۸۷۱ 27.1778 56.2758
همدان شركت كنترل نيرو سینا ۰۸۱-۳۸۲۵۳۳۱۴ 34.7929 48.5113
يزد شركت توسعه سازان برق كوير ۰۳۵-۳۶۲۷۲۰۷۰ 31.8778 54.3648
یزد شرکت تک نیرو ۰۳۵-۳۵۲۵۰۵۰۴ 31.9312 54.3185

جهت مشاهده لیست کامل نمایندگان مجاز شرکت ایران ترانسفو به شرکت بازرگانی ایران ترانسفو مراجعه نمایید.