آگهی استخدام

آگهی استخدام

شرکت ایران ترانسفو ری در نظر دارد در عناوین شغلی مورد نظر از طریق آزمون ، مصاحبه و گزینش افراد واجد شرایط را استخدام ‌نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر تا تاریخ جمعه 20 دی‌ماه 1402 و ثبت نام به وب‌سایت این شرکت به آدرس www.itr.ir/empjob مراجعه نمایند.