بازدید نائب رئیس و چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت ایران ترانسفو ری

بازدید نائب رئیس و چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت ایران ترانسفو ری

در راستای رفع موانع تولید و بررسی و حل مشکلات واحدهای تولیدی، نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر نیکزاد و نماینده محترم مردم اسلامشهر ورباط کریم در مجلس شورای اسلامی جناب حجت الاسلام نوروزی بهمراه آقای دکتر عسگری معاون محترم اقتصادی استانداری تهران و آقای دکتر احمدی فرماندار محترم‌رباط کریم و هیات همراه بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه از شرکت ایران ترانسفو ری در شهرک صنعتی پرند بازدید بعمل آوردند. در جریان این بازدید برخی از مهمترین مشکلات شرکت ایران ترانسفو ری مورد بررسی قرار گرفته و از طریق آقای دکتر نیکزاد هماهنگی هایی با برخی از مسئولین اجرایی بعمل آمد.