مزایای خرید از ما

 

مزایای خرید از ایران ترانسفو ری

 

قیمت های رقابتی محصولات ما

قیمت های رقابتی محصولات ما یکی از نقاط قوت ما در بازارهای داخلی و خارجی می باشد.

 

بهبود مستمر تکنولوژی و فرایندها

استفاده از تکنولوژی و بهبود مستمر تکنولوژی و فرایندها از آیتم هایی هست که همواره به آن پایبندیم.

 

تأمین نیاز مشتریان

توجه دقیق به درخواستهای مشتریان و تأمین نیاز آنان از اولویت هایی است که همیشه مورد توجه است.

 

تأمین مواد اولیه مرغوب و مناسب

تأمین مواد اولیه از تولید کنندگان معتبر و ارزیابی شده جهانی

 

 منابع انسانی کارآمد و توانمند

توجه به فرایند جذب و نگهداری منابع انسانی کارآمد و توانمند

 

بیش از پنجاه سال تجربه

بیش از پنجاه سال تجربه طراحی و ساخت انواع ترانسفورماتور

 

کیفیت مطلوب محصولات

کیفیت مطلوب مورد نظر مشتری و قابلیت اطمینان بالای محصولات ما

 

سهولت دسترسی به شرکت ایران ترانسفو ری

سهولت دسترسی به شرکت ایران ترانسفو ری از نظر موقعیت مکانی