1 آبان 1402 - ایران ترانسفو ری

آگهی استخدام

آگهی استخدام

1 آبان 1402

شرکت ایران ترانسفو ری در نظر دارد در عناوین شغلی مورد نظر از طریق آزمون ، مصاحبه و گزینش افراد واجد شرایط را استخدام ‌نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر تا تاریخ جمعه 20 دی‌ماه 1402 و ثبت نام به وب‌سایت این شرکت به ...