آگهی استخدام

آگهی استخدام

آگهـي استخـدام  (تابستان 1401)

 شرکت ايران ترانسفو ري جهت تکميل کادر خود از داوطلبان آقا بومي شهرستانهاي اسلامشهر ، رباط‌کريم و پرند با حداکثر 28 سال سن از طريق مصاحبه و گزينش بر اساس رديف‌هاي شغلي زير کارگر قراردادي استخدام مي نمايد.

رديف

عنوان شغلي

رشته تحصيلي

1

توليد

ديپلم فني و حرفه يا کارداني
جوشکاري ـ ماشين ابزار ـ مکانيـک ـ تراشـکاري ـ تاسيـسات ـ برق صنعتـي ـ الکترونيک ـ ساخت و توليد ـ قالب سازي ـ نقاشـي

2

خدماتـي

ديپلم عمومي

3

حراسـت

ديپلم عمومي

متقاضيان مي‌توانند مدارک خود ( کپي شناسنامه ـ کپي کارت ملي ـ کپي کارت پايان خدمت ـ کپي مدرک تحصيلي) را حداکثر تا پایان مردادماه 1401 به واحد امور اداري شرکت به نشاني زير تحویل نمایند.

شهرک صنعتي پرند ـ بلوار خزر ـ خيابان بوستان ـ قطعه F1 ـ پلاک 5

شماره تلفن : 56417328-021