ترانسفورماتور هرمتیک

ترانسفورماتور هرمتیک

ترانسفورماتورهای هرمتیک برای استفاده در محیط های مرطوب،مکانهایی که خدمات نگهداری محدود است،ترانسفورماتورهای قابل نصب بر تیرهای هوایی و در فضاهای محدود مانند پستهای پکیج و کامپکت توصیه می شوند.ترانسفورماتورهای توزیع روغنی هرمتیک بخش مهمی از محصولات هستند که توسط گروه ایران ترانسفو با مشخصات 25 تا 500 کیلو وات آمپر و با حداکثر ولتاژ سیستم تا 36 کیلو ولت طراحی و تولید می گردند.مشخصات فنی این ترانسفورماتورها بر اساس آخرین نسخه استانداردهای بین المللی از جمله BS ،DIN،IEC یا استانداردهای ملی طبق درخواست می باشد.

توضیحات

این نوع ترانسفورماتورها دارای نوعی سیستم نگهداری روغن هستند که از تماس روغن عایق با اکسیژن یا رطوبت جلوگیری می نماید.بدین ترتیب تغییر شرایط عملکرد روغن بهبود یافته و باعث میشود ترانسفورماتور در طول عمر خود نیاز به نگهداری نداشته باشد.