آگهی اسخدام تیر 1401

آگهی استخدام

آگهی استخدام

6 مرداد 1401
بدون دیدگاه

آگهـي استخـدام  (تابستان 1401)  شرکت ايران ترانسفو ري جهت تکميل کادر خود از داوطلبان آقا بومي شهرستانهاي اسلامشهر ، رباط‌کريم و پرند با حداکثر 28 سال سن از طريق مصاحبه و گزينش بر اساس رديف‌هاي شغلي زير کارگر قراردادي استخدام مي نمايد. رديف عنوان شغلي ...