تزريق دوز سوم واکسن کرونا در شرکت “ايران ترانسفو ری”

تزريق دوز سوم واکسن کرونا در شرکت “ايران ترانسفو ری”

واحد ايمنی و بهداشت صنعتی شرکت ايران ترانسفو ری در راستای تلاش جهت حفظ سلامت کارکنان و پشتيبانی از سنگر توليد و همينطور در جهت ايفای نقش خود در ريشه کنی ويروس کرونا و پاسداشت سلامت جامعه با هماهنگی شبکه بهداشت رباط کريم اقدام به واکسيناسيون دوز سوم کارکنان شرکت نمود.

ضمن عرض خسته نباشيد به اين عزيزان ، از همکاری و مساعدت شبکه بهداشت و درمان رباط کريم و خصوصا “آقای مهندس برمد” قدردانی می گردد .