افتتاح سایت خدمات پس از فروش شرکت ایران ترانسفو ری

افتتاح سایت خدمات پس از فروش شرکت ایران ترانسفو ری

گامی دیگر در راستای

خدمات رسانی سریع و مستمر ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت

 

 

این مراسم با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو ، با هدف تسهیل دسترسی و سرعت بخشیدن به خدمات پس از فروش ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت در سطح کشور برگزار گردید.