صفحه ثبت نام متقاضیان استخدامی شرکت ایران ترانسفو ری

* قبل از هر اقدامی فرم خام رزومه را از لینک زیر دریافت و بطور کامل تکمیل نموده تا هنگام تکمیل فرم زیر در محل فایل رزومه بارگزاری نمایید.

 

دریافت فایل خام رزومه

 

عنوان شغلی : کارشناس نرم افزار